Philosophy - Second Comprehensive Examination - RETN7200
Title: Filosofie - 2. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RET7200
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Class: elective
Incompatibility : RET7206
Pre-requisite : RETN7021
WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Druhá souborná zkouška zahrnuje examinaci ze všech dílčích předmětů disciplíny, jak si je studující osvojovali při
přednáškách a seminářích tak, aby byly ověřeny znalosti a dovednosti studentů v rámci komplexu dané disciplíny.
Druhá souborná zkouška se hlouběji zaměřuje na pokantovskou a moderní filosofii. Zkušební otázky a výběr
příslušné literatury je zveřejňován aktuálně na stránkách katedry. Zkouška předpokládá důkladnou individuální
přípravu.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature - Czech

Literatura ke zkoušce a podrobnější pokyny jsou zveřejňované aktuálně na webových stránkách katedry:

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)