SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy Seminar 2 - RETN7021
Title: FP-Seminář filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Is pre-requisite for: RETKN7200, RETN7200
Annotation -
Last update: Mgr. Klára Maturová (22.06.2021)
Second-block philosophy seminar: Work with philosophical source texts or discussion of a particular theme, having regard for both tradition and contemporary discussion. Emphasis is laid on independent and creative work with the issues involved. Evaluation: seminar presentations and a more in-depth written seminar work.
Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (06.02.2024)

V semináři budou čteny a vykládány klíčové texty k tomuto významnému duchovnímu obratu evropské moderny: vybrané oddíly Hegelových Přednášek o filosofii náboženství (1821–1831), Feuerbachovy Podstaty křesťanství (1841) a Marxových raných textů, v nichž se zdánlivě okrajově, o to však významněji vyjadřuje k otázce kritiky náboženství a idealistické filosofie (Úvod Ke kritice Hegelovy filosofie práva, Ekonomicko-filosofické rukopisy, popř. K židovské otázce (1843–1844).

Learning resources - Czech
Last update: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (30.09.2023)

Kurz v Moodle: bude doplněno

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (02.09.2022)

Získání zápočtu předpokládá domácí přípravu pasáží čtených v semináři, účast na interpretaci textů v rámci zasedání semináře a zpracování eseje na zvolené téma.

Esej: Domácí práce v rozsahu asi deseti stran věnovaná některému úseku Halbwachsova textu, resp. další literatury. Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam pramenů a literatury.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html