Philosophy Seminar 1 - RETN7011
Title: FP-Proseminář filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RETN7100
WS schedule   
Annotation -
First-block philosophy seminar: Work with philosophical source texts or discussion of a particular theme, having regard for both tradition and contemporary discussion. Emphasis is laid on learning methodologies. Evaluation: seminar presentations and a more in-depth written seminar work.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.07.2021)
Literature - Czech

Texty čtené v semináři:

·         Diogenes Laertský, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, přel. A. Kolář, Pelhřimov 21995.

·         Život a učení filosofa Epikura, přel. J. Ludvíkovský, Praha 1952.

·         Lucretius Carus, Titus, O přírodě, přel. J. Kolář a B. Ryba, Praha 1948; přel. J. Nováková, Praha 21971.

·         Cicero, Marcus Tullius, O přirozenosti bohů, I, přel. A. Kolář, Praha 1948.

·         Cicero, Marcus Tullius, O nejvyšším dobru a zlu, I-II, přel. V. Bahník, in: Antická próza, 8 (Dialog a satira), Praha 1977.

 

Literatura

·         A. Long, Hellénistická filosofie: Stoikové, epikurejci, skeptikové, Praha 2003, 29-101.

·         A.-J. Festugière, Epikúros a jeho bohové, Praha 1996.

·         J. Brunschwig – D. Sedley, Hellenistic Philosophy, in: D. Sedley (vyd.), The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy, Cambridge 2003, 151-183.

·         P.-M. Morel, Epicureanism, in: M. L. Gill – P. Pellegrin (vyd.), Blackwell Companions to Philosophy: A Companion to Ancient Philosophy, Malden –  Oxford 2006, 486-504.

·         J. Warren (vyd.), The Cambridge Companion to Epicureanism, Cambridge 2009.

·         S. Gillespie – Ph. Hardie (vyd.), The Cambridge Companion to Lucretius, Cambridge 2007.

Last update: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet lze získat pravidelnou aktivní účastí v semináři a zpracováním referátu na některé téma epikurejské filosofie. Seminární práce musí mít vhodný název, v úvodu stanovit téma, otázku a metodu, výklad rozdělit do kapitol s příhodnými nadpisy, v závěru shrnout výsledky. Nesmí chybět seznam užité literatury, na niž je třeba průběžně odkazovat v poznámkách. V práci je třeba užít (i) příslušnou kapitolu z českých knih A. Long, Hellénistická filosofie, resp. A.-J. Festugière, Epikúros a jeho bohové, (ii) aspoň jeden primární text v českém překladu, (iii) aspoň jednu cizojazyčnou studii (viz bibliografie). Témata referátů:

·         Hellenistická filosofie, Epikurův život a dílo

·         Teorie poznání

·         Struktura věcí, pohyb atomů

·         Epikurovi bohové

·         Duše a duševní pochody

·         Svoboda jednání, spravedlnost a přátelství

·         Slast a blaženost

Last update: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)