SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the European Reformation - RETN3041
Title: CDPV2-Dějiny evropského křesťanství
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Is pre-requisite for: RETN3100
Annotation - Czech
Kurs má studentům sloužit k prohlubování znalostí evropských církevních dějin a dějin teologie, nabývaných
samostatným studiem učebnic a další literatury. Proto se neomezuje na přehled dějepisné látky od počátků po
novou a nejnovější dobu, ale podle možností se blíží spíše badatelské přednášce, jež pomocí hlubších sondáží
pomáhá na konkrétních příkladech vnikat i do detailů obecné problematiky uchopení a výkladu historických
pramenů a do současné odborné debaty.
Konkrétní témata se tudíž obměňují a mohou být volena z různých faset i epoch církevních dějin (vyloučeny nejsou
ani tuzemské dějiny, pokud je uplatněna komparativní perspektiva). Přednostní význam ovšem mají následující
okruhy:
a) Tzv. stará církev jakožto společný základ vývoje křesťanství ve všech jeho větvích (a působení patristické tradice
v pozdějších dějinách).
b) Reformace jakožto určující obratník ve vývoji křesťanských církví evropského západu a směrodatné východisko
protestantismu.
c) Novověký vývoj jakožto genese aktuálního stavu křesťanství.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (16.05.2022)
Aim of the course - Czech

Seznamit se s vývojem křesťanství v 19. a 20. století: křesťanské církve a teologie v čase sekularizace, modernity, politických ideologií a transformace společnosti.

Last update: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (06.02.2024)
Literature - Czech

Říčan R. - Molnár A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008, vyd. 3., 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

Rapp F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.

Říčan R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA, 1948, 412 s.

Molnár A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007, vyd. 2., 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (16.05.2022)
Teaching methods - Czech

Přednáška, cvíčení

Last update: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (06.02.2024)
Syllabus - Czech

 .

Last update: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (06.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html