Czech Reformation - RETN3032 (Basic Terms)
Title: CDPV2-Česká reformace
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ota Halama, Th.D.
Is pre-requisite for: RETN3200
WS schedule   
Annotation - Czech
Kurs má studentům sloužit k prohlubování znalostí tuzemských církevních dějin a dějin teologie, nabývaných
samostatným studiem učebnic a další literatury, a jejich situování do rámce dějin evropských a světových. Proto se
neomezuje na přehled dějepisné látky od christianisace českých zemí po současnost, ale podle možností se blíží
spíše badatelské přednášce, jež pomocí hlubších sondáží pomáhá na konkrétních příkladech vnikat i do detailů
obecné problematiky uchopení a výkladu historických pramenů a do současné odborné debaty.
Konkrétní témata se tudíž obměňují a mohou být volena z různých faset i epoch církevních dějin (bez omezení na
národní dějiny, s nimiž by však přece jen měla nějakým způsobem souviset a přispívat k jejich pochopení).
Přednostní význam ale mají následující okruhy:
a) Husitství a reformace, česká a evropská reformace, působení reformačních tradic v dalším dějinném vývoji.
b) Procesy christianisace, dobových adaptací křesťanství na dobu a prostředí a sekularisace.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature - Czech

FILIPI P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

OPOČENSKÝ, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 1921 (vyd. 2.), 88 s.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Teaching methods - Czech

přednáška

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Course completion requirements - Czech

Pravidelná presence,v případě většího počtu absencí přistupuje dodatečná písemná práce, dokládající, že si student doplnil znalosti zmeškané látky.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)