SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Historical Theology 1 - RETN3031
Title: CDPV1-Historická teologie 1
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
prof. Martin Wernisch, Dr.
Is pre-requisite for: RETN3100
Annotation -
This course takes the students step by step through the main events and developments of the period between 1350 and 1620, also known as the Bohemian Reformation. It explains how its main personality, Jan Hus, became the leading figure and what were the consequences of his condemnation and violent death in 1415. Also the relation of the Bohemian Reformation and the Lutheran Reformation will be examined. For every class a source text will be provided to discuss certain expects of a particular period or development.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (01.09.2021)
Literature - Czech

Obecně k předmětu HT1:

Říčan R. - Molnár A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008( 3. vyd.), 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.
Rapp F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.
Říčan R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA ,1948, 412 s.
Molnár A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007 (2. vyd.), 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Obecně k předmětu HT2:

Filipi P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

Hrejsa, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

Wernisch, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

Říčan, R. - Molnár, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

Opočenský, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 19212, 88 s.

Doporučená k letošní látce:

Bernhard Lohse: Martin Luther (Eine Einführung in sein Leben und sein Werk) - více vydání, též v anglické versi.

Týž: Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995.

Paul Althaus: Die Theologie Martin Luthers - více vydání, též v anglické versi.

Oswald Bayer: Martin Luthers Theologie - více vydání.

Prvotní prameny:

Martin Luther: Výbor z díla (S úvodem Martina Wernische), Praha 2017.

Martin Luther: O zotročené vůli, Chlumec 2019.

Martin Luther: Babylonské zajetí, in: Lutherův odkaz, Praha 1935 (zde je třeba dát pozor na dobově silně podmíněnou a ve mnohém zavádějící úvodní studii JLH).

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Pravidelná presence,v případě většího počtu absencí přistupuje dodatečná písemná práce, dokládající, že si student doplnil znalosti zmeškané látky.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (01.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html