SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Church History Seminar 2 - RETN3021
Title: CDP-Seminář z církevních dějin
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RL021
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Annotation - Czech
Kurs je určen k procvičení základních metod historického bádání a prohloubení znalostí dějin křesťanství,
křesťanského myšlení, theologie a vyznávání, na jejichž látky jsou tyto metody v semináři aplikovány. Tématicky
lze jednotlivé běhy pestře obměňovat, tak aby přišla ke slovu rozmanitá historická období, postavy, myšlenkové
směry, vývojové trendy i jednotlivé události a dějinné jevy. Vždy však je jejich cílem, aby se student učil fenomény
pocházející z minulosti reflektovat nejen prostřednictvím sekundární literatury (i když i rozeznávání její
relevantnosti patří k schopnostem, jichž má nabývat), ale také dochovaných primárních pramenů, aby se pocvičil v
jejich kritice i interpretaci. Studenti se v průběhu semináře účastní společné diskuse o těchto pramenech, plní
příhodné dílčí úkoly a svou práci v kursu završí písemnou studií, jejíž vypracování a uznání je podmínkou udělení
zápočtu.
Příklady témat:
Hipponský biskup Augustin
Vyznání Jednoty bratrské
Reformační obrat Martina Luthera
Evropští reformátoři v zastaveních svých listů
Kontinentální protestantismus 18. století v zrcadle biografie F. Chr. Oetingera

Kurs garantuje prof. Wernisch, v tomto roce ho však vyučuje dr. Morée prostřednictvím kursu RL021.
Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)
Literature - Czech

HLAVÁČEK I. - KAŠPAR J. - NOVÝ R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 2002 (vyd. 3.), 548 s. ISBN 80-7319-004-4.

BERGER S. - FELDNER K. - PASSMORE K. (ed.) Jak se píšou dějiny (Teorie a praxe). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 446 s. ISBN: 978-80-7325-398-1.

EVANS R. J. Na obranu historie. Praha: Argo, 2019, 304 s. ISBN 978-80-257-3006-5.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Course completion requirements -

Regular attendance, fulfillment of continuously assigned partial tasks and successful completion of written seminar work.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html