SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Old Testament - Second Comprehensive Examination - RETN1200
Title: Starý zákon - 2. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RET1200
For which faculty: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-649.html.
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-648.html
Note: enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
Class: elective
Pre-requisite : RETN1021
Annotation - Czech
Souborná magisterská zkouška ze Starého zákona zahrnuje dvě oblasti:
(a) exegeze starozákonních textů
(b) a starozákonní teologie a biblické hermeneutiky.

Studenti si předem připravují soustavnou exegezi celkem 4 biblických oddílů (v rozsahu cca 20 veršů), z nichž
zkoušející zvolí jeden.
Písemné materiály exegetických příprav student odevzdává dva dny před zkouškou. Při zkoušce z exegeze
připraveného textu (nikoli při jeho překladu!) je možné do materiálů nahlížet, výklad podpořit využitím
připravených diagramů apod.
Podrobné informace o látce a organizaci zkoušky i o požadavcích na přípravu jsou zveřejněny na webu katedry:
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-649.html.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature -
  • BARR, James, The Concept of Biblical Theology. An Old Testament Perspective, Minneapolis 1999.

  • BAUKS, Michaela, Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen 2019.

  • BRUEGGEMANN, Walter, Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis 1997.

  • GERSTENBERGER, Erhard S., Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkretismus alttestamentlichen Gottesglaubens, Stuttgart 2001.

  • PERDUE, Leo G., The Collapse of History: Reconstructing Old Testament Theology, Minneapolis 1994.

  • RENDTORFF, Rolf, Theologie des Alten Testaments: ein kanonischer Entwurf: Band 1. Kanonische Grundlegung, Neukirchen-Vluyn 1999.

  • SCHMID, K., Is There Theology in the Hebrew Bible?, Grand Rapids: Eisembrauns 2015

  • SCHMID, K., Theologie des Alten Testaments, Tübingen: Vandenhoeck Ruprecht 2019

  • SLÁMA, P., New Theologies of the Old Testament and History, Berlin: LIT Verlag 2017

 

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Requirements to the exam - Czech

viz web katedry -- https://web.etf.cuni.cz/ETFN-648.html

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Course completion requirements - Czech

Studenti dva dny před zkouškou odevzdávají:

a) exegetické přípravy celkem 4 kapitol textů SZ (vlastní překlad z hebrejštiny, analýza a výklad textu v jeho literárním a historickém kontextu)

b) seznam nastudované literatury

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html