Old Testament Seminar 1 - RETN1011
Title: SZP-Proseminář Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Pre-requisite : RETN1010
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RETN1100
SS schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.07.2021)
One-semester practical workshop enabling students to get acquainted with the analysis of a Biblical text (its variants, syntex
and critical translation) and with the plurality of methods of Biblical exegesis. Prerequisities: completed courses of Biblical
Hebrew and Biblical Hebrew Reading. To have this course completed an exegetical paper is required.
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (15.02.2023)

John BARTON, Reading the Old Testament, Method in Biblical Study, London 1984 /1996, 2. vyd.
Georg FOHRER et al. Exegese des Alten Testaments, Heidelberg 1983, 4. vyd.
John HAYES, Biblical Exegesis, Westminster Press 1990.
Sigfried KREUZER, Dietrich VIEWEGER (vyd.), Proseminar I: Altes Testament, Ein Arbeitsbuch, Stuttgart 1998.
Manfred OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky, Vyšehrad, Praha 2001.
Martin PRUDKÝ et al., Obtížné oddíly Předních proroků, Kostelní Vydří 2013.
Hans UTZSCHNEIDER, Ark NITSCHE, Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001.

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (15.02.2023)

Na výukovém portálu je příslušný kurz: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=30

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (15.02.2023)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím. Příprava a přednes referátů k jednotlivým exegetickým „školám“ a jejich metodám. Závěrečná seminární práce, v níž je jeden ze zadaných biblických oddílů přeložen z antických jazyků (hebrejštiny a řečtiny), komplexně exegeticky analyzován a opatřen podrobným výkladovým komentářem.