Hebrew - Advanced reading - RETN1010
Title: SZP-Hebrejština - kurzorická četba
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=34
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Pre-requisite : RETN9301
Is pre-requisite for: RETN1011
WS schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)
One-semester practical exercise, newly acquired. It focuses on the practice in syntax, stylistics, and teaches to distinguish
the plurality of genres in Bible. Elementary rules of Biblical exegesis will be acquired. Usually it starts in the winter semester
only. Preconditioned is the exam in Biblical Hebrew, the course is followed by a (B-)Seminar in Old Testament Studies.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha 2014.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha 1997.

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1990 (popř. další vydání)

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

BibleWorks for Windows, version 7 nebo vyšší nebo obdobné databáze pro analytickou práci s orig. texty.

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (12.10.2023)

Kurs na výukovém portálu moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=34

Klíč: Abram

Předpokládá se fyzická prezenční účast při výuce. Na individuální žádost je možné zřídit pro konkrétní hodiny videokonferenci, link: https://cesnet.zoom.us/j/91836304069

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím a vypracování překladů biblických oddílů podle zadané metodiky.