SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Old Testament Studies - RETN1001
Title: SZP-Úvod do studia Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=976
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Incompatibility : RL001, RP132
Is pre-requisite for: RETN1002, RETN9301
Annotation -
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (04.10.2021)
Series of lectures aiming to get practical knowledge of the Old Testament (including the Deuterocanonical Books),
elementary knowledge of the history of Bible and acquire orientation in theological use of the Scripture. Individual reading of
recommended Biblical as well and scholarly texts is both complementary to the lectures and obligatory. Written test closes
the course at the end of both semesters respectively.
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (05.10.2022)

biblické texty

 • Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih, Česká biblická společnost: Praha 1985. (tzv. Ekumenický překlad)

 • Biblí svatá: aneb všecka svatá Písma Starého i Nového zákona, 1613. (tzv. Bible Kralická)

 • Bible kralická šestidílná, Česká biblická společnost: Praha 2014.

  + další překlady Bible v jazyce rodném i dalších jazycích.

   

pomůcky k textu – konkordance, atlasy, slovníky

 • Biblické mapy. Chronologický přehled, zeměpisný rejstřík, Česká bibl. společnost: Praha 1998.

 • Tim Dowley, Školní biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1994.

 • J. B. Pritchard, Biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1996.

 • E. Galbiati – F. Serafini, Historický atlas Bible, Vyšehrad: Praha 2022.

studijní úvody, kompendia

 • Jan Heller, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998.

 • Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.

 • Angelika Berlejung, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2017.

 • Filip Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2018.

 • Claus Westermann, Tisíc let a jeden den: církev čte Starý zákon, Kalich: Praha 1972.

 • Bernard Gillieron, Bible nespadla z nebe: Strhující historie jejího zrození, Mlýn: Třebenice 1993.

 • Ursula Struppe a Walter Kirchschläger, Jak porozumět Bibli: Úvod do Starého a Nového zákona, Vyšehrad: Praha 2000.

 • Vladimír Čapek, Historie Bible, Advent: Praha 1990, (3. rozšířené vydání).

   

další doporučené tituly

 • Miloš Šourek, Hovory s biblí: Za poznáním knihy knih a jejího významu, Kalich: Praha 1991.

 • Kornelis Heiko Miskotte, Biblická abeceda, EMAN: Heršpice 1996.

 • Jan Heller – Martin Prudký, Obtížné oddíly knih Mojžíšových, KNA: Kostelní Vydří 2006.

 • Martin Prudký – Jan Heller, Obtížné oddíly Předních Proroků, KNA: Kostelní Vydří 2011.

 • Martin Prudký a kol., Obtížné oddíly Zadních Proroků, KNA: Praha 2016.

 • Martin Prudký a kol., Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KNA: Praha 2020.

 • Thomas Römer, Skrytý Bůh: Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně, Mlýn: Jihlava 2006.

 • Thomas Römer, Zapovězené žalmy: modlitby beznaděje a pomsty, Mlýn: Jihlava 2010.

 • Israel Finkelstein a Neil Asher Silberman, Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Vyšehrad: Praha 2007.

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Na výukovém portálu je pro tuto přednášku kurz https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=976

Klíč k zápisu: Adam

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Oba semestry jsou ukončeny zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí na moodlu).
Látka se zkouší v rámci souborné komisionální zkoušky po prvním ročníku (společně s Úvodem do studia NZ a Úvodem do studia bohosloví; tzv. "trojskok").

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html