SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
How to Study, Read and Write - RETKN9801
Title: NZFP-Metodika studia
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, C [HS]
summer s.:0/8, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
Předmět má za cíl seznámit studenty se základy akademické a publikační práce, kterou mají využít při psaní
seminárních a kvalifikačních prací. Základem je výklad o „humboldtovském“ ideálu univerzity, principech klasické i
moderní hermeneutiky (Scheleiermacher, Gadamer, Ricoeur), zásadách interpretace textu a psaní odborného
článku. Zvláštní pozornost je potom věnována počítačové typografii.

Struktura předmětu:
1) Věda a humanitní věda
2) Rozumění textu
3) Výklad textu
4) Odborný článek, seminární práce
5) Počítačová typografie – písmo, textové editory
6) Počítačové pomůcky pro teologii
7) Tištěné pomůcky pro teologii
8) Informační zdroje v knihovně


Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Literature - Czech

AUGUSTIN. Křesťanská vzdělanost: De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004. Reflexe. ISBN 80-7021-740-5.

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

ROSKOVEC, J. Základy počítačové typografie I, dostupné:

ROSKOVEC, Jan. Základy počítačové typografie II, dostupné:

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Teaching methods - Czech

Na moodlu jsou vystaveny podklady ke studiu, texty k interpretaci a návody k práci s nimi.

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=364

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=575

Heslo: "metod9801"

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html