SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
English for Theologians - RETKN9501
Title: Angličtina pro teology
Guaranteed by: Lecturers of modern languages (27-CJ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, C [HS]
summer s.:0/8, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D.
Class: elective
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)
Studenti budou rozvíjet porozumění především čtenému textu a dále s ním pracovat; pro jednotlivé lekce jsou
připravovány tři druhy textů: odborný z literatury teologických disciplín, text aktuální (např. z webových stánek
organizace, instituce či periodika) a text biblický ˗ ve více překladech.
Získají znalosti v oboru, naučí se přemýšlet o významu přečteného a mj. díky osvojení si odborného lexika budou
schopni přejít od receptivní fáze jazyka k produktivní: vyjádřit se písemně i ústně k daným tématům, reagovat na
otázky a jinak rozvíjet diskusi.
Z pohledu Evropského jazykového portfolia budou disponovat jazykovými dovednostmi na úrovni B2.
Témata pro zimní semestr: English for Theologians : Introduction, Part I+II; Apostle´s Creed, Lord´s Prayer, Sermon
on the Mount, The Call of Abraham; English for Theologians : Vocabulary, Introduction to the Old and New
Testament, Ancient Religion, Ethics and the Old Testament, History of Christianity, John Wycliff, Hanukkah,
Philosophy and Christian Theology.
Témata pro letní semestr: Küng : Credo, Chap. I God the Father, Chap.VI. Resurrection of the Dead and Eternal
Life; Küng : A Global Ethic for Global Politics and Economics; John Calvin : Life, Work, Writings, Institutes of
Christian Religion; Martin Luther : Life, Work, Table Talk; Ecumenical Council of Churches, World Council of
Churches.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D. (31.10.2022)

Holy Bible containing the Old and New Testaments : Revised Standard Version, translated from the original languages being the version set forth A.D. 1611, revised A.D. 1881-1885 and A.D. 1901 compared with the most ancient authorities and revised A.D. 1946-1952. 2nd ed. New York: Williams Collins sons, 1987. ISBN 0-564-00091-4.
The Holy Bible: containing the Old and New Testaments with the Apocryphal/ Deuterocanonical Books : New Revised Standard Version. New York: Oxford University, 1989. ISBN 0-19-528380-5.
The Holy Bible: New International Version. London: Hodder & Stoughton, c1977.

Hnük von Wicher, English Grammar. Anglická gramatika. Fragment : Praha 1997, 360 s. ISBN80-7200-133-7.

Slovník elektronický: Anglicko-český praktický slovník 6.0 Lingea, 2017.

on-line slovníky výkladové s výslovností:
; ; ;

Online zdroje pro práci s biblickými texty: 
The Int. Bible Society

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D. (03.11.2021)

Osobní konzultace, telefonická a elektronická komunikace, zpětná vazba k vypracovaným úkolům (pracovní listy se cvičeními k porozumění textu, lexikální cvičení, vlastní text jako reflexe daného tématu v daném rozsahu aj.).

Distanční výuka: Moodle (heslo William Tyndale), Zoom.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (03.10.2022)

Angličtina pro teology na moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=924
Heslo: William Tyndale


Anglicko-český praktický slovník 6.0 Lingea, 2017.
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.lexico.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Bible v různých anglických překladech https://www.biblestudytools.com/
The Int. Bible Society https://www.biblica.com/bible/

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Prezence na cvičeních (alespoň 8 cv. u denního studia, 3 cv. u kombinovaného studia), splněné písemné úkoly, úspěšný test k zápočtu (min. 70 %), prezentace zvoleného tématu a titulu literatury u zkoušky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html