SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies - Second Comprehensive Examination - RETKN8200
Title: Religionistika - 2. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETK8200
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-433.html
Note: enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Class: elective
Incompatibility : RET8206
Annotation - Czech
V rámci této zkoušky studenti prokazují znalost jednoho karmanového a jednoho monoteistického náboženství,
dále základních paradigmat teologie náboženství a teologické reflexe náboženské plurality a také nejdůležitější
podoby a proměny náboženství v současném světě a současné české společnosti.

1. karmanová náboženství (hinduismus nebo buddhismus dle vlastní volby)
2. monoteistická náboženství (judaismus nebo islám dle vlastní volby)
3. teologie náboženství a náboženství v současnosti u nás a ve světě

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature - Czech

1. hinduismus nebo buddhismus (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):

Hinduismus

KNIPE D., Hinduismus, Prostor, 1997

CROSS S., Hinduismus, Ikar, 2001

ZBAVITEL D., Hinduismus, DharmaGaia, 1993

KÜNG H., von STIETENCRON H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, 1997

Buddhismus

LESNÝ V., Buddhismus, Samec, 1948

MILTNER V., Vznik a vývoj buddhismu, Vyšehrad, 2001

SNELLING J., Buddhismus, Ikar, 2000

LESTER R., Buddhismus, Prostor, 1997

KÜNG H., BECHERT H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, 1998

2. judaismus nebo islám (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):

Judaismus

FISHBANE M., Judaismus, Prostor, 1996

LANCASTER B., Judaismus, Ikar, 2000

BAUMANN A., Co by měl každý vědět o židovství, Kalich, 2000

NEWMAN J., SIVAN G., Judaismus od A do Z, Sefer, 1993

FRY H., Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Vyšehrad, 2003

Islám

KROPÁČEK L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, 1998

DENNY F., Islám, Prostor, 1998

HAERI Fadhlalla Šajch, Základy islámu, Votobia 1997

KÜNG H., Van ESS J., Křesťanství a islám, Vyšehrad, 1998

3. teologie náboženství a náboženství v současnosti a v českém kontextu (k přípravě je nutné prostudovat nejméně dvě z následujících knih):

BOUBLÍK V., Teologie mimokřesťanských náboženství, Vyšehrad, 2002

HOŠEK P., Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství, Návrat domů, 2005

HOŠEK P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, 2012

VÁCLAVÍK D., Náboženství a moderní česká společnost. Grada, 2010

NEŠPOR Z., Příliš slábi ve víře. Česká religiozita v evropském kontextu, Kalich, 2010

HAMPLOVÁ D., Náboženství v české společnosti na prahu třetího tisíciletí, Karolinum, 2013

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Course completion requirements - Czech

ústní zkouška

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html