SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies - History - RETKN8042
Title: RPV2-Religionistika - dějiny
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 12/0, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETK8042
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Pre-requisite : RETK8100
Schedule   
Annotation - Czech
V tomto předmětu se studenti seznámí s dějinným vývojem religionistiky jako oboru, budou seznámeni s
nejdůležitějšími teoriemi o vzniku, původu a podstatě náboženství, s nejdůležitějšími školami a hlavními mysliteli,
kteří základním způsobem ovlivnili metody a postupy religionistického bádání. V rámci kurzu bude náboženství
nasvíceno z hlediska jednotlivých perspektiv a přístupů k nábožensky relevantním fenoménům, jak se postupně
etablovaly v dějinách religionistiky jako oboru.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature - Czech

HORYNA B., PAVLINCOVÁ H., Dějiny religionistiky, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2001.

SKALICKÝ K., Po stopách neznámého Boha, Trinitas, Svitavy.

SKALICKÝ K., V zápase s posvátnem, CDK, Brno.

WAARDENBURG J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy Univerzity a nakladatelství GEORGETOWN, Brno, 1997.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Learning resources - Czech

Na přípravě kurzu se pracuje.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html