Philosophy - Second Comprehensive Examination - RETKN7200
Title: Filosofie - 2. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETK7200
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html
Note: enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Class: elective
Incompatibility : RET7206
Pre-requisite : RETN7021
WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Druhá souborná zkouška zahrnuje examinaci ze všech dílčích předmětů disciplíny, jak si je studující osvojovali při
přednáškách a seminářích tak, aby byly ověřeny znalosti a dovednosti studentů v rámci komplexu dané disciplíny.
Druhá souborná zkouška se hlouběji zaměřuje na pokantovskou a moderní filosofii. Zkušební otázky a výběr
příslušné literatury je zveřejňován aktuálně na stránkách katedry. Zkouška předpokládá důkladnou individuální
přípravu.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature - Czech

Literatura ke zkoušce a podrobnější pokyny jsou zveřejňované aktuálně na webových stránkách katedry:

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)