SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy - First Comprehensive Examination - RETKN7100
Title: Filosofie - 1. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Class: elective
Incompatibility : RET7106
Pre-requisite : RETKN7011
Interchangeability : RBAKEVT0
Annotation - Czech
Podmínkou první souborné zkoušky je složený test z úvodu do filosofie, zápočet z prosemináře a účast na
nejméně jedné přednášce z filosofie.
Ke zkoušce si student/ka připraví alespoň tři tituly vlastní četby z filosofické literatury dle vlastní volby. Doporučuje
se, aby vybrané tituly pokrývaly časová období starověk-středověk-novověk (do Kanta včetně). U zkoušky se dále
předpokládá znalost základních systematických a historických témat dle přiložených okruhů. Systematická témata
jsou probírána v úvodu, historická lze nastudovat z doporučených učebnic (za standard byla vybrána řada učebnic
dějin filosofie z nakladatelství Olomouc, ne však v plném rozsahu, ale výběrově podle otázek ke zkoušce).
Vlastní zkouška se bude sestávat ze dvou otázek ze systematického a historického okruhu a z jedné otázky k četbě
(zvolené knihy prosíme přinést s sebou).

Otázky:

1. Chronologie a epochy evropského myšlení a jejich hlavní filosofické problémy
2. Presokratici
3. Platon
4. Aristoteles
5. Stoa, epikureismus, dějiny platonismu
6. Patristika (Origenes, Kappadočané, Augustin, Boethius, Dionysius, Eriugena)
7. Scholastika (Anselm, Abaelard, školy 12. století, Tomáš Akvinský, Duns Scotus, Vilém Ockham)
8. Britský empirismus, Bacon, Locke, Berkeley, Hume
9. Racionalismus, Descartes, Spinoza, Leibniz
10. Osvícenství – anglické, francouzské, německé
11. Kant – teoretická a praktická filosofie
Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Literature - Czech

Literatura ke zkoušce a podrobnější pokyny jsou zveřejňované aktuálně na webových stránkách katedry:

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Learning resources - Czech

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html