Philosophy 1 - RETKN7031
Title: FPV1-Filosofie 1
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETK7002
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Class: elective
Pre-requisite : RETKN7001
Is pre-requisite for: RETKN7011
WS schedule   
Annotation - Czech

Přednáška má uvést posluchače do klíčových problémů novověké filosofie. Nejedná se o souvislý výklad dějin
filosofie, potřebný historický materiál získá posluchač z běžných učebnic. Přednáška má naopak napomoci
posluchači k hlubšímu pochopení obtížnějších otázek a dovést ho k četbě vlastních filosofických textů. Pozornost je
především věnována otázkám důležitým pro vývoj evangelické teologie (zvl. Kantovi a německému idealismu).
Přednáška má formu repetitoria, tj. opakování či přípravy na 1. a 2. soubornou zkoušku z filosofie.

Struktura předmětu:
1) I. Kant: teoretická filosofie
2) I. Kant: praktická filosofie
3) I. Kant: filosofie náboženství
4) J. G. Fichte: základní myšlenka spekulace
5) J. G. Fichte: pozdní filosofie
6) F. W. J. Schelling: filosofie přírody a identity
7) F. W. J. Schelling: filosofie svobody
8) F. D. E. Schleiermacher: Promluvy o náboženství
9) G. W. F. Hegel: základní rozvrh
10) G. W. F. Hegel: filosofie dějin
11) G. W. F. Hegel: filosofie náboženství
12) F. D. E. Schleiermacher: Věrouka
Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Literature - Czech

CORETH, Emerich a Harald SCHÖNDORF. Filosofie 17. a 18. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-119-5.

CORETH, Emerich, Peter EHLEN a Josef SCHMIDT. Filosofie 19. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-157-8.

RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2004, II, Od Newtona po Rousseaua. ISBN 80-7298-109-9.

RÖD, Wolfgang. Německá klasická filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2015, I, Od Kanta k Schopenhauerovi. ISBN 978-80-7298-200-4.

JAESCHKE, Walter a Andreas ARNDT. Německá klasická filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2016, II, Od Fichta po Hegela. ISBN 978-80-7298-199-1.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Teaching methods - Czech

Na moodlu jsou vystavena excerpta přednášek, úryvky textů jednotlivých autorů spolu s pokyny k jejich výkladu.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=506

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)