SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy Seminar 1 - RETKN7011
Title: FP-Proseminář filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Pre-requisite : RETKN7031
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RETKN7100
Annotation -
First-block philosophy seminar: Work with philosophical source texts or discussion of a particular theme, having regard for both tradition and contemporary discussion. Emphasis is laid on learning methodologies. Evaluation: seminar presentations and a more in-depth written seminar work.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Literature - Czech

Augustin: De civitate Dei

 1. Kniha XI: Založení dvou protikladných obcí (civitas Dei et civitas terrena)

  • Kapitoly: 9; 11; 13; 15; 17-20; 33.

 2. Kniha XII: Přilnutí k Bohu a původ zlé vůle (adhaerere deo et voluntas mala)

  • Kapitoly: 1-3; 6-9; [21, (22), (24)]

 3. Kniha XIII: Augustinovo pojetí smrti (origo ac propago mortis humanae )

  • Kapitoly: 4-12, 15

 4. Kniha XIV: Událost pádu (superbia et inobedientia)

  • Kapitoly: 1-4; (12) 13-16; 17-26; 28

 5. Kniha XV: Jak je lidská rasa rozdělená do dvou obcí (generatio et regeneratio)

  • Kapitoly: 1-6; 16-18, (srv. 20,22) 

 6. Kniha XIX: Společenské uspořádaní, panství a rabství ve světě (pax aeterna)

  • Kapitoly: 5, 8; 10, 12-17; 25-28

 

Sigmund Freud

 • Totem a tabu (vznik lidské kultury/lidských dějin)

Totem und Tabu, GW, bd 9

Část II, kap. 4; Část IV, kap. 3-7; cca 28 stran v českém překladu

 • Psychologie masy a analýza já (společenské a politické uspořádání)

Massenpsychologie und Ich-Analyse, GW, bd 13

Kapitoly 4 – 8, 11;[1] cca 30 stran v českém překladu

 • Časové poznámky o válce a smrti (kulturní způsobilost a sociální pudy)

Zeitgemäßes über Krieg und Tod, GW, bd 10

Celý spis; cca 25 stran v českém překladu

Proč válka? (soudružnost společenství a války)

Warum Kreig?, GW, bd 16

Celý spis; cca 10 stran v českém překladu

 • Nespokojenost v kultuře (kritika kultury)

Das Unbehagen in der Kultur, GW, bd 14

Kapitoly 2-5; cca 35 stran textu v českém překladu

 

 [1] (příp. 9-10)

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Teaching methods - Czech

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/95146968735?pwd=UW5BcUlwOU1OZGVhN0pmWXNQVUd1dz09

Meeting ID: 951 4696 8735
Passcode: 257994

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je písemné vypracování kratší studie k některému z probíraných témat, v níž student prokáže, že je schopen základní práce s bibliografií a porozumění a interpretace textu.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html