Introduction to Philosophy - RETKN7001
Title: FP-Úvod do filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Class: obligatory
Incompatibility : RET7001
Is pre-requisite for: RETKN7031
WS schedule   
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmem filosofie a některými otázkami, které si filosofie klade. Obsahem kurzu bude četba vybraných krátkých filosofických textů. Očekává se, že student si vybrané texty přečte doma. V rámci domácí přípravy si ujasní, jaké jsou hlavní argumentační kroky textu, a bude schopen je na společné konzultaci reprodukovat. Může si také připravit otázky, o nichž bude chtít během konzultací hovořit (týkající se jak porozumění textu, tak problémů, o nichž text pojednává). Konzultace budou potom věnovány právě shrnutí hlavní argumentace textu a diskuzi.
Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Literature - Czech

Povinné texty:

Patočka, Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 2007, str. 56–58.

Sartre, Jean-Paul, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.

Searle, John R., Mysl, mozek a věda, Praha 1994, str. 7–43.

Arendtová, Hannah, Krize kultury (Čtyři cvičení v politickém myšlení), Praha 1994, str. 65–96 (druhá esej Co je svoboda?).

Texty jsou k dispozici v aplikaci Moodle (heslo: Absolutní Duch).

Výběr z "úvodů do filosofie":

Anzenbacher, Arno, Úvod do filosofie, Praha 1990 (poté další vydání);

Jaspers, Karl, Úvod do filosofie. Dvanáct rozhlasových přednášek, Praha 1996;

Scruton, Roger, Průvodce inteligentního člověka filosofií, Brno 2003.;

Sokol, Jan, Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů, Praha 1996.

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Learning resources - Czech

Texty jsou přístupné na moodle: Kurz: Úvod do filosofie (RETK7001) komb. EvT [23/24] (cuni.cz)
Přístup pro hosty: "Absolutní Duch"

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Course completion requirements - Czech

Předpokladem pro udělení zápočtu je aktivní účast na společných konzultacích (z níž bude patrné, že si student text přečetl a připravil). V případě, že se student nebude schopen společné konzultace účastnit, zašle shrnutí hlavních argumentů textu, případně otázky, které ho nad textem napadají, písemně (rozsah cca 3 strany).

 

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.10.2023)