SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Theology - First Comprehensive Examination - RETKN6100
Title: Praktická teologie - 1. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-372.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Tabita Landová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.
Class: elective
Incompatibility : RET6106
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RETKN6021
Annotation -
The exam concerns the ecumenical (practical) eklesiology and the basic knowledge in the area of the main practical-theological disciplines (homiletics, liturgics, pastoral care, catechetics).
Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Literature - Czech

COOPER-WHITE P., COOPER-WHITE M. L. Exploring Practices of Ministry. Minneapolis. MN: Fortress Press, 2014. ISBN 978-1-4514-8893-7

FECHTNER K., HERMELINK J., KUMLEHN M. et al. Praktische Theologie: Ein Lehrbuch. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2017. ISBN 978-3-17-028337-4.

FILIPI P. Církev a církve: kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-58-5

FILIPI P. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, 2012 (4. vyd.). ISBN 978-8073-2528-09

GRETHLEIN Ch. An Introduction to Practical Theology: History, Theory, and the Communication of the Gospel in the Present. Baylor University Press 2016. ISBN 978-1-4813-0517-4

LANDOVÁ T. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, s. 29-106. ISBN 978-80-7465-079-6

NEUNER P., ZULEHNER P. M. Přijď království tvé: praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-540-9

SALAJKA M., Tonzar D. Sylabus praktické teologie. Praha: Husův institut teologických studií v Praze, 2005. ISBN 80-7000-253-0

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

Student při zkoušce předkládá písemný seznam přečtené literatury z oboru praktické teologie. Může uvést i další tituly, které přečetl nad rámec minimálního penza, uvedeného v seznamu literatury. Většina z požadovaných textů je dostupná on-line na výukovém portálu moodle pod označením http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/index.php?categoryid=8 Další literatura je na webu katedry PT: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-372.html

Last update: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html