Practical Knowledge of Ecumenism - RETKN60415
Title: PTPV2-Praktická znalost ekumenismu
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Incompatibility : RDI1203
Schedule   
Annotation - Czech
Úvod do problematiky ekumenismu ve světě i v České republice. Dějiny ekumenismu, ekumenické instituce, vybraná témata ekumenických dialogů a některé dokumenty.

V době omezení bude výuka probíhat online v uvedeném termínu na adrese: https://cuni-cz.zoom.us/j/3706845314
Last update: Maturová Klára, Mgr. (24.05.2022)
Literature - Czech
FILIPI, Pavel: Církev a církve. Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno, CDK 2000.
 
NEUNER, Peter: Ekumenická teologie. Hledání jednoty křesťanských církví. Praha, Vyšehrad 2001.

LOSSKY, Nicholas (ed): Dictionary of Ecumenical Movement. WCC Publications. Geneva 1991. (2. vydání 2003)

Last update: Maturová Klára, Mgr. (24.05.2022)
Course completion requirements - Czech

K úspěšnému zakončení předmětu se vyžaduje aktivní účast na přednáškách a složení závěrečného zápočtového testu.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (24.05.2022)