SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Reformation - RETKN3032
Title: CDPV2-Česká reformace
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN3021
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ota Halama, Th.D.
Class: elective
Is pre-requisite for: RETKN3200
Annotation - Czech
Kurs má studentům poskytovat vodítka a logickou osu při samostatném studiu učebnic a další literatury k dějinám křesťanství v Českých zemích od jeho počátků po práh současnosti. Upozorňuje proto na thematické okruhy, jimž se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost, a na nabízející se pramenné zdroje.

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
Literature - Czech

FILIPI P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

OPOČENSKÝ, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 1921 (vyd. 2.), 88 s.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Teaching methods - Czech

V případě potřeby konsultace (též přes výukový portál).

Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=771

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (25.08.2021)
Course completion requirements - Czech

Splnění dílčích úkolů a složení závěrečného testu na výukovém portále.

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html