SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Church History Seminar 2 - RETKN3021
Title: CDP-Seminář z církevních dějin
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/12, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Class: obligatory
Is pre-requisite for: RETKN3200
Annotation - Czech

Kurs je určen k procvičení základních metod historického bádání a prohloubení znalostí dějin křesťanství,
křesťanského myšlení, theologie a vyznávání, na jejichž látky jsou tyto metody v semináři aplikovány. Tématicky
lze jednotlivé běhy pestře obměňovat, tak aby přišla ke slovu rozmanitá historická období, postavy, myšlenkové
směry, vývojové trendy i jednotlivé události a dějinné jevy. Vždy však je jejich cílem, aby se student učil fenomény
pocházející z minulosti reflektovat nejen prostřednictvím sekundární literatury (i když i rozeznávání její
relevantnosti patří k schopnostem, jichž má nabývat), ale také dochovaných primárních pramenů, aby se pocvičil v
jejich kritice i interpretaci. Studenti se v průběhu semináře účastní společné diskuse o těchto pramenech, plní
příhodné dílčí úkoly a svou práci v kursu završí písemnou studií, jejíž vypracování a uznání je podmínkou udělení
zápočtu.
Příklady témat:
Hipponský biskup Augustin
Vyznání Jednoty bratrské
Reformační obrat Martina Luthera
Evropští reformátoři v zastaveních svých listů
Kontinentální protestantismus 18. století v zrcadle biografie F. Chr. Oetingera


Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Literature - Czech

HLAVÁČEK I. - KAŠPAR J. - NOVÝ R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 2002 (vyd. 3.), 548 s. ISBN 80-7319-004-4.

BERGER S. - FELDNER K. - PASSMORE K. (ed.) Jak se píšou dějiny (Teorie a praxe). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 446 s. ISBN: 978-80-7325-398-1.

EVANS R. J. Na obranu historie. Praha: Argo, 2019, 304 s. ISBN 978-80-257-3006-5.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Teaching methods - Czech

Individuální i společná práce s dopředu zadanými texty a zpětná vazba u seminárních prací, příp. i konzultace před jejich odevzdáním (též přes výukový portál).

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=963 (včas se zde zorientujte!)

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Pravidelná presence a aktivní účast na zasedáních s plněním průběžných dílčích úkolů, nakonec pak písemná seminární práce, akceptovaná vedoucím.

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html