SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Old Testament Seminar 1 - RETKN1011
Title: SZP-Proseminář Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=974#section-1
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Pre-requisite : RETKN1010
Annotation -
Last update: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)
One-semester practical workshop enabling students to get acquainted with the analysis of a Biblical text (its variants, syntex
and critical translation) and with the plurality of methods of Biblical exegesis. Prerequisities: completed courses of Biblical
Hebrew and Biblical Hebrew Reading. To have this course completed an exegetical paper is required.
Literature - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (22.02.2024)

BARTON, John, 2022Historie Bible, Kalich: Praha.

DOHMEN, Christoph , STEMBERGER, Günter, 2007Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Vyšehrad: Praha.

OEMING, Manfred, 2001Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Vyšehrad: Praha.

RÖMER, Thomas, MACCHI, Jean-Daniel NIHAN, Christophe, 2020Úvod do Starého zákona, Mlýn: Jihlava. 

 

Pro zájemce o další studium:

BARTON, John, 1998The Cambridge companion to biblical interpretation, Cambridge University Press: Cambridge.

KÖHLMOOS, Melanie, 2011Altes Testament, A. Francke: Tübingen, Basel .

KRAUS, Hans-Joachim, 1956Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments von der Reformatio bis zur Gegenwart, Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins: Neukirchen.

KREUZER, Sigfried , VIEWEGER, Dieter, GEIGER, Miachela, HARTENSTEIN, Friedhelm, HAUSMANN, Jutta, PRATSCHER, Wilhelm, 2019Proseminar I Altes Testament: Ein Arbeitsbuch (3. vydání), Kohlhammer Verlag: Stuttgart.

PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, 1996Výklad bible v církvi: Dokument Papežské biblické komise z 15.dubna 1993, Zvon - české katolické nakladatelství a Křesanská akademie: Praha, Řím.

UTZSCHNEIDER, Helmut, BLUM, Erhard, 2006Lesarten der Bibel: Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Kohlhammer: Stuttgart

UTZSCHNEIDER, Helmut, NITSCHE, Stefan Ark, 2001Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung: Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Chr.Kaiser/Gütersloher Verlaghaus: Gütersloh.


Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

Na výukovém portálu https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/ je konkrétní kurz RET1011 Proseminář SZ - prezenční studium

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím. Příprava a přednes referátů k jednotlivým exegetickým „školám“ a jejich metodám. Závěrečná seminární práce, v níž je jeden ze zadaných biblických oddílů přeložen z antických jazyků (hebrejštiny a řečtiny), komplexně exegeticky analyzován a opatřen podrobným výkladovým komentářem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html