History of ancient Israel and its religion - RETKN1003
Title: SZPV2-Dějiny starověkého Izraele a jeho náboženství
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 8/0, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETD1003
Explanation: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=525
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Filip Čapek, Ph.D.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Class: elective
WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)
Kurz se věnuje náboženským dějinám starověkého Izraele. Je zaměřen na dobový politický kontext, který je pro
sledování specifických náboženských představ spoluurčující. Zvláštní zřetel je věnován náboženstvím okolních
politických útvarů.

Anotace předmětu v bodech
1. Definice náboženství v dějinném kontextu jižní Levanty
2. Konkrétní podoby náboženství (kult, projevy, fenomenologie)
3. Hmotná kultura související s kultem (archeologie)
4. Topografie Izraele z hlediska důležitých náboženských míst
5. Politické interakce s okolními státními entitami
6. Náboženské vlivy okolí
7. Literární svět Starého zákona ve světle současného bádání
8. Shrnutí: biblická literatura a starověké dějiny

Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Angelika BERLEJUNG, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha 2017.

Eric H. CLINE, 1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů, Praha 2019.

Filip ČAPEK, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha 2018.

William, G. DEVER, Beyond the Texts. An Archaological Portrait of Ancient Israel and Judah, Atlanta 2017.

Manfred OEMING (ed.), Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen, Berlin 2019.

Rolf RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha  2000.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Předmět má samostatný kurz na moodlu v části kurzů Katedry Starého zákona:

(https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/index.php?categoryid=4)

U každé lekce jsou zadávány dílčí úkoly, jejichž výsledky studenti vkládají u každé lekce (buď přímo nebo vložením dokumentů) a tamtéž je učitelé komentují a hodnotí.

Ke každé lekci patří v kombinovaném studiu část prezenční výuky (obvykle jednou měsíčně), při níž jsou studenti uvedeni do příslušné látky a její problematiky, dostávají zadání úkolů a studijní literatury. V úvodu následujícího setkání vyučující reaguje na způsob zpracování úkolů, obecně shrnuje své komentáře a odpovídá na vznesené otázky.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=525