SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies 2 - RETK8032
Title: Religionistika 2
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Class: elective
Pre-requisite : RETK8100
Annotation - Czech

V tomto kurzu se studenti seznámí se základními možnostmi religionistické interpretace minulých a současných
podob náboženství, spirituality, religiozity a souvisejících témat, seznámí se se základními pojetími významu
náboženství v životě jednotlivce a společnosti a s povahou dějinné dynamiky náboženství z hlediska jeho
významu a role ve společnosti, včetně sekularizačních a desekularizačních procesů a analýzy současných podob
náboženství a spirituality v dnešním světě.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Literature - Czech

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích, Kalich, Praha, 2004.

GAUCHET M., Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné, CDK, Praha, 2004.

HOŠEK P., A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012.

LUŽNÝ D., Náboženství a moderní společnost, Masarykova univerzita, Brno, 1999.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Learning resources - Czech

Příklad kurzu - bude upraveno:

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=275

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (16.07.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html