SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies Seminar 2 - RETK8021
Title: Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/12, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-433.html
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
Class: obligatory
Pre-requisite : RETK8100, RET8100
Schedule   
Annotation - Czech

V tomto semináři budou studenti společně číst a komentovat konkrétní zvolený posvátný text (Korán, výbor
chasidských příběhů atd.) a prostřednictvím seminárních diskusí si osvojovat základní interpretační a
hermeneutické dovednosti v práci s pramenným náboženským textem a s využitím relevantních pomůcek a
sekundární literatury.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Literature - Czech

Korán, Academia, Praha, 2003

Bhagavadgíta, Odeon, Praha, 1976

BUBER, M., Chasidská vyprávění, Kalich, Praha, 2002

ANTALÍK, D., Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Oikumene, Praha, 2005

Last update: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=571

Přístup pro hosty: "religionistika"

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html