SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies Seminar 1 - RETK8011
Title: RP-Proseminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, --- [HS]
summer s.:0/4, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN8011
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-244.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Class: obligatory
Is pre-requisite for: RETK8100
Annotation - Czech
V rámci tohoto kurzu si studenti osvojí základní dovednosti religionistické práce s konkrétním religionistickým
textem (jako například R. Otto, Posvátno, M. Eliade, Posvátné a profánní atd.), který představuje základní
východisko seminárních diskuzí. Studenti budou společně číst a komentovat tento text s využitím relevantní
odborné literatury a sekundárních zdrojů, diskutujících přínos a případné slabiny zvoleného religionistického textu.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Literature - Czech

OTTO R., Posvátno, Vyšehrad, Praha, 1998

ELIADE M., Posvátné a profánní, Oikumene, Praha, 2006

ANTALÍK D., Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Oikumene, Praha, 2005

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích, Kalich, Praha, 2004

Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Teaching methods - Czech

Přednáška s uvedením do kurzů v rámci Moodle. Dále konzultace, písemné práce.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=192

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=317

Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html