Religious Studies 1 - RETK8001
Title: RPV1-Religionistika 1
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN8031
Additional information: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
WS schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

V tomto kurzu se studenti seznámí se základními údaji ohledně světových náboženství v jejich dějinném vývoji a
současné realitě, získají poznatkový základ religionistické reflexe v podobě základního přehledu o relevantních
náboženských skutečnostech v rámci dvou abrahámovských monoteistických tradic (judaismu a islámu) a dvou
karmanových tradic s původem v Indii (hinduismu a budhismu).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

FISHBANE M., Judaismus. Zjevení a tradice, Prostor, Praha, 2003

DENNY F., Islám a muslimská obec, Prostor, Praha, 2003

KNIPE D., Hinduismus. Experimenty s posvátnem, Prostor, Praha, 1999

LESTER R., Buddhismus. Cesta k osvícení, Prostor, Praha, 1999

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

Přednáška a současná domácí příprava četbou textů a plnění úkolů na Moodle.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=317

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=316

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=8509

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=314