SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy and Religion - RETK7042
Title: Filosofie a náboženství
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 12/0, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Class: elective
Pre-requisite : RETK7200, RET7100
Schedule   
Annotation - Czech
Přednáška má studenty uvést do širších souvislostí dějin filosofie jako dějin ducha. Jednou z variant je přednáška
o vlivu novověké západní filosofie (osvícenství) na moderní islámské náboženské a sociální myšlení. Tato
přednáška má představit nepříliš úspěšný projekt „islámské moderny“ (nahda), jenž je na jednu stranu pokusem
osvojit si západní vzorce myšlení a jednání, na druhou stranu pak návratem k původním vzorům života „ctihodných
předků“ (as-salaf as-sálih), tedy „salafíjou“. Základní otázkou přednášky zůstává uplatnitelnost pojmů a struktur
filosofie dějin v neevropském, byť nábožensky příbuzném prostředí. Kromě základní orientace v otázkách
myšlenkových proudů novodobého „politického islámu“ se studenti mají podrobněji seznámit s českým překladem
známého díla jednoho z významných ideologů egyptského Muslimského bratrstva Sajjida Qutba Milníky na cestě
(1964). Při té příležitosti by si účastníci měli rovněž osvojit elementární znalosti arabského písma, práce s překlady
z arabštiny a užívání arabského slovníku.

Struktura předmětu:

1) Západní orientalistika (Edward Said)
2) Politické tradice islámu (umma, al-chulafá ar-rášidún)
3) Právní tradice islámu (šarí’a)
4) Al-Ghazálí, Ibn Tajmíja, Ibn Chaldún
5) Muhammad ibn Abd Al-Wahhab (1703-1792)
6) Džamálludín Afghání (1838-1897)
7) Muhammad Abduh (1849-1905)
8) Rašíd Ridá (1865-1935)
9) Ideologie Muslimského bratrstva
10) Sajjid Qutb (1906-1966)
Last update: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Literature - Czech

QUṬB, Sajjid. Milníky na cestě. Praha: Academia, 2013. Orient. ISBN 978-80-200-2186-1.

HOURANI, Albert Habib. Arabic thought in the liberal age 1798-1939. London: Oxford University Press, 1970. ISBN 019-285039-3.

TIBI, Bassam. Vom Gottesreich zum Nationalstaat. Islam und panarabischer Nationalismus. Frankfurt: Suhrkamp 1987. ISBN 351-828250-6

WELLHAUSEN, Julius. Das arabische Reich und sein Sturz. Berlin: Reimer, 1902. Nové vyd. Adamant Media Corporation 2005. ISBN 142-124774-7.

GOMBÁR, Eduard. Moderní dějiny islámských zemí. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-599-X.

KEPEL, Gilles. Boží pomsta: křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Brno: Atlantis, 1996. ISBN 80-7108-120-5.

KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 5. vyd. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7021-925-6.

SCHULZE, Reinhard. Dějiny islámského světa ve 20. století. Brno: Atlantis, 2007. ISBN 978-80-7108-284-2.

TAUER, Felix. Svět islámu: dějiny a kultura : nástin politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje zemí, do nichž proniklo učení arabského proroka, od jeho vystoupení do konce první světové války. Vyd 2. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-828-2.

ŤUPEK, Pavel. Salafitský islám. Praha: Academia, 2015. Orient. ISBN 978-80-200-2487-9.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Teaching methods - Czech

Na moodlu jsou vystavena excerpta přednášek, úryvky textů jednotlivých autorů spolu s pokyny k jejich výkladu.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=401

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html