SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Philosophy II. - RETK7002
Title: FPV1-Úvod do filosofie II. (= proseminář)
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
summer s.:8/0, C [HS]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Pre-requisite : RETD7001
Schedule   
Annotation -
Introduction to the main topics, periodization and representatives of European philosophy.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (01.09.2010)
Literature - Czech

Texty probírané v prosemináři:
Platón, Ústava, Platónovy spisy, sv. IV, Praha 2003 (podobenství o slunci, úsečce a jeskyni: VI,506b–VII,517c).
Aristotelés, Metafyzika A, Praha 2008 (980a až 983a23, první a druhá kapitola).
Descartes, René, Meditace o první filosofii, Praha 2010.
Kant, Immanuel, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha 1992.
Kant, Immanuel, Základy metafyziky mravů, Praha 2014.

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=816

heslo: Absolutní Duch

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zápočtu je esej v rozsahu přibližně deseti stran, která bude zpracovávat vybranou otázku z textu probíraného na prosemináři, případně interpretovat vybranou pasáž z tohoto textu. Práce musí být přehledně členěna, musí obsahovat úvod, v němž bude představena otázka, a závěr, kde bude shrnuto, k čemu autor ve své práci dospěl, příp. jaké je jeho stanovisko k dané otázce. Po formální stránce musí práce splňovat základní požadavky kladené na akademické práce (správné citace a odkazy na bibliografii).

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html