Introduction to Philosophy - RETK7001
Title: FP-Úvod do filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Class: obligatory
Incompatibility : RET7001
Is pre-requisite for: RETK7033
Is interchangeable with: RETD7001, RET7001
Schedule   
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmem filosofie a otázkami, které si filosofie klade. Kurz se skládá ze dvou částí:
1) uvedení do filosofie a jejích otázek,
2) četba a výklad jednoduchého primárního filosofického textu.
Kurz bude zakončen společným kolokviem, při němž student v rozhovoru prokáže svoji schopnost shrnout a interpretovat přečtený filosofický text.
Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.09.2021)
Literature - Czech

Výběr z "úvodů do filosofie":

- Karl Jaspers, Úvod do filosofie. Dvanáct rozhlasových přednášek, Praha 1996,

- Roger Scruton, Průvodce moderního člověka filosofií, Brno 2003,

- Arno Anzenbacher, Úvod do filosofie, Praha 2010,

- Jan Sokol, Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, Praha 2019.

Text k interpretaci:

- J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.09.2021)
Teaching methods - Czech

Distanční se závěrečným prezenčním kolokviem: Texty, odkazy na literaturu a úkoly vystaveny na moodlu.

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.09.2021)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=572

Přístup pro hosty: "Absolutní Duch"

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.09.2020)