SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ecumenics - Christendom - RETK6006
Title: PTPV1-Ekumenika - křesťanstvo
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN60413
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Annotation -
The aim of the seminar is to practise the methodology of reading and interpreting relevant theological texts of various kinds.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.05.2022)
Literature - Czech

Pavel Filipi, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4., dopl. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012.

Dana Hamplová, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí, Praha, Karolinum, 2013.

Michael Martinek, Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Praha: Portál, 2016.

Zdeněk R. Nešpor a Zdeněk Vojtíšek, Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Konfesní právo, Praha, Leges, 2015.

+dokumenty jednotlivých církví

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.05.2022)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=1007

klíč k zápisu: cirkve23

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (24.06.2024)
Course completion requirements - Czech

Studenti průběžně vypracovávají zadané úkoly v moodlu a na setkáních referují o zadaných tématech.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html