Historical Theology - Second Comprehensive Examination - RETK3200
Title: Historická teologie - 2. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html
Note: enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
doc. Ota Halama, Th.D.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Class: elective
Incompatibility : RET3206
Pre-requisite : RET3021
SS schedule   
Annotation - Czech
Zkouška má prokázat znalost českých církevních dějin od jejich počátků po novou dobu, a nezbytnou míru
porozumění jejich specifikům a souvislostem jak vnitřním, tak i s obecnými církevními dějinami a s ostatními
teologickými disciplínami. Vedle návštěvy přednášek, semináře a příp. cvičení předpokládá důkladné individuální
studium povinné i doporučené literatury. Aktuální literatura je zveřejňována na webu katedry církevních dějin:
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html

Last update: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Literature - Czech

FILIPI P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

OPOČENSKÝ, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 1921 (vyd. 2.), 88 s.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Course completion requirements - Czech

Znalosti odpovídající předepsané literatuře a fakultní výuce předmětu, s potřebným porozuměním souvislostem.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)