SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Reformation - RETK3042
Title: Česká reformace
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 12/0, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Ota Halama, Th.D.
Class: elective
Classification: Theology > Theology, Catholic Theology, External Subjects, General Subjects, Hussite Theology, Protestant Theology, Pastoral and Social Work, The
Annotation - Czech
.
Kurs má studentům sloužit k prohlubování znalostí tuzemských církevních dějin a dějin teologie, nabývaných
samostatným studiem učebnic a další literatury, a jejich situování do rámce dějin evropských a světových. Proto se
neomezuje na přehled dějin domácí reformace, ale podle možností se blíží spíše badatelské přednášce, jež
pomocí hlubších sondáží pomáhá na konkrétních příkladech vnikat i do detailů obecné problematiky uchopení a
výkladu historických pramenů a do současné odborné debaty.
Konkrétní témata se tudíž obměňují a mohou být volena z různých faset reformačních dějin (bez omezení na
národní dějiny, s nimiž by však přece jen měla nějakým způsobem souviset a přispívat k jejich pochopení).
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Literature - Czech

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Teaching methods - Czech

V případě potřeby konsultace (též přes výukový portál).

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=151

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html