SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Church History 1 - RETK3031
Title: CDP-Historická teologie 1
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN3011
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Class: elective
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Wernisch, Dr. (02.09.2021)

Kurs má studentům poskytovat vodítka a logickou osu při samostatném studiu učebnic a další literatury ke světovým (především evropským) církevním dějinám a dějinám teologie. Upozorňuje proto na tématické okruhy, jimž se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost, příp. i na nabízející se pramenné zdroje. Vedle průběhu dějin křesťanství od jeho počátků po práh současnosti je důraz kladen také na metodické předpoklady historické práce.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (08.06.2020)

ŘÍČAN R. - MOLNÁR A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008 (vyd. 3.), 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

RAPP F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.

ŘÍČAN R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA ,1948, 412 s.

MOLNÁR A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007 (vyd. 2.), 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Teaching methods - Czech
Last update: prof. Martin Wernisch, Dr. (26.09.2023)

Přes výukový portál; v případě potřeby i další konsultace.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (19.06.2023)

V Moodlu dle aktuálního rozpisu.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Wernisch, Dr. (02.09.2021)

Splnění dílčích úkolů a složení závěrečného testu na výukovém portále.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html