Church History Seminar 1 - RETK3011
Title: CDP-Proseminář historické teologie
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN3011
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Ota Halama, Th.D.
Class: obligatory
Is pre-requisite for: RETK3100
WS schedule   SS schedule   
Annotation -
A supporting course designed to acquaint students with the methodological prerequisites of church-historical work.
Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (24.10.2019)
Literature - Czech

KOL. AUTORŮ. Úvod do studia dějepisu 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 258 a 216 s. ISBN 978‒80‒210‒7012‒7 a 978‒80‒210‒7016‒5.

BERNHEIM A. Úvod do studia dějepisu. Praha: Jan Laichter, 1931, 196 s.

HLAVÁČEK I. - KAŠPAR J. - NOVÝ R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 2002(vyd. 3.), 548 s. ISBN 80-7319-004-4.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (08.06.2020)
Teaching methods - Czech

Zpětná vazba u proseminárních prací, příp. i konzultace před jejich odevzdáním (též přes výukový portál).

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (08.06.2020)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=150

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Course completion requirements - Czech

Pravidelná presence a písemná proseminární práce, akceptovaná vedoucím.

Last update: Wernisch Martin, prof., Dr. (24.10.2019)