SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Old Testament - First Comprehensive Examination - RETK1100
Title: Starý zákon - 1. souborná zkouška
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-648.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
Class: elective
Incompatibility : RET1106
Pre-requisite : RETK1011
Interchangeability : RBAKEVT0
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (13.08.2020)

Souborná zkouška ze Starého zákona zahrnuje tři oblasti:
a) exegezi starozákonních textů
b) literární úvod do Starého zákona
c) a starověké dějiny Izraele a Judska, jejich náboženství a jejich kulturně-historického kontextu.

Studenti si předem připravují soustavnou exegezi celkem 4 biblických oddílů (v rozsahu cca 20 veršů), z nichž
zkoušející zvolí jeden.
Písemné materiály exegetických příprav student odevzdává dva dny před zkouškou. Při zkoušce z exegeze
připraveného textu (nikoli při jeho překladu!) je možné do materiálů nahlížet, výklad podpořit využitím
připravených diagramů apod.
Podrobné informace o látce a organizaci zkoušky i o požadavcích na přípravu jsou zveřejněny na webu katedry:
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-649.html.


Přípravy nemusejí být formálně zpracovány jako kvalifikační práce (např. seminární papery), jedná se ryze o
studentovu přípravu ke zkoušce. Materiál může být psán rukou, ve studentově mateřštině (musí však obsahovat
vlastní překlad zpracovaných textů do češtiny).

Materiály je možné zaslat emailem (PDF) nebo odevzdat do poštovní přihrádky examinátora na děkanátě ETF.

Při zkoušce z exegeze připraveného textu (nikoli při jeho překladu!) je možné do materiálů nahlížet, výklad
podpořit využitím připravených diagramů apod.

ad Látka dobového pozadí, dějiny Izraele a literární úvod -- viz tématické okruhy na webu katedry.
Literature -
Last update: Mgr. Klára Maturová (05.03.2020)
  • SCHMID, K., The Old Testament: A Literary History, Minneapolis: Fortress Press 2012.
  • HAYES, J. H., MILLER J. MAWELL (eds.), Israelite and Judaean History, Philadelphia: Westminster Press 1977
  • BARTON, J., Reading the Old Testament: Method in Biblical Study, London: DLT 1984.
  • CHILDS, B. S., Introduction to the Old Testament as Scripture, London: SCM Press 1979
  • HALLO, W. W. (ed.), The Context of Scripture, Leiden: Brill 2000.
  • MILLER, P. D., The Religion of Ancient Israel, London: SPCK 2000
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (07.07.2020)

Požedavky ke zkoušce - viz web katedry: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-648.html

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html