SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theology and Exegesis of the Old Testament 2 - RETK1032
Title: Teologie a exegeze Starého zákona 2
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 6/6, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-237.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
Class: elective
Pre-requisite : RETK1011, RETK1031, RETK9301
Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (07.07.2020)


Každoročně vypisovaný předmět, v němž studenti pod vedením vyučujícího procházejí „dílnou“ biblické exegeze a
základů biblické teologie. Konkrétní zaměření (témata a texty) je voleno vždy aktuálně, v návaznosti na probíhající
či čerstvě ukončené projekty vyučujících, a je vyjádřeno podtitulem předmětu v daném akademickém roce.
Kombinací forem přednášky a cvičení si studenti postupně osvojují zásady a postupy odborné práce v biblistice –
analýzu starozákonních biblických textů v jejich literárním a kulturně-historickém kontextu, různé metody jejich
výkladu a interpretace, jakož i postupy kritického vyhodnocení dosavadní interpretační tradice v její pluralitní a
dějinně kontextuální podobě.
Od studentů se očekává zapojení znalostí a dovedností, které patří k látce souborné zkoušky ze starozákonní
biblistiky v závěru bakalářského studia SP Evangelická teologie. Na každou lekci se očekává průběžná příprava
probíraných textů, studium doporučené literatury, zpracování dílčích rozborů či výkladů a vypracování vlastních
interpretačních podnětů k probíraným textům.
Získání zápočtu je podmíněno přijetím písemné práce (paperu o rozsahu 5-8 normostran) k jednomu z dílčích
témat či textů, které byly probírány v daném semestru.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (07.07.2020)

BARR, James. The Concept of Biblical Theology. An Old Testament Perspective . Minneapolis: Fortress Press, 1999. 715 s. ISBN 0-8006-3191-9.

BRUEGGEMANN, Walter. Bible a postmoderní představivost: Písmo jako scénář života . Praha: Vyšehrad, 2016. 162 s. ISBN 978-80-7429-651-2.

GERSTENBERGER, Erhard S. Theologies in the Old Testament. Minneapolis: Fortress Press, 2002. 288 s. ISBN 0800634659 (in German: Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkretismus alttestament­lichen Gottesglaubens. Stuttgart: Kohlhammer, 2001. 270 s. ISBN 3-17-015974-7).

HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.

MOBERLY, R. Walter L. Old Testament Theology: Reading the Hebrew Bible as Christian Scripture . Ada: Baker Academic, 2013. 352 s. ISBN 978-1441243096.

OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.

PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.

ROGERSON, John W. A Theology of the Old Testament: Cultural memory, communication and being human . Minneapolis: Fortress Press, 2010. 214 s. ISBN 978-0800697150.

RÖMER, Thomas. The Invention of God . Cambridge: Harvard University Press, 2015. 320 s. ISBN 9780674504974.

SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. 391 s. ISBN 978-80-7429-353-5.

edice Český ekumenický komentář ke Starému zákonu. Praha: Česká biblická společnost 2016nn.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (07.07.2020)

Předmět má samostatný kurz na moodlu v části kurzů Katedry Starého zákona:

(https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/index.php?categoryid=4)

U každé lekce jsou zadávány dílčí úkoly, jejichž výsledky studenti vkládají u každé lekce (buď přímo nebo vložením dokumentů) a tamtéž je učitelé komentují a hodnotí.

Ke každé lekci patří v kombinovaném studiu část prezenční výuky (obvykle jednou měsíčně), při níž jsou studenti uvedeni do příslušné látky a její problematiky, dostávají zadání úkolů a studijní literatury. V úvodu následujícího setkání vyučující reaguje na způsob zpracování úkolů, obecně shrnuje své komentáře a odpovídá na vznesené otázky.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (07.07.2020)

Na výukovém portálu https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/ jsou v každém akademickém roce otevřeny samostatné kurzy, např.: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=345

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (07.07.2020)

Absolvování předmětu se potvrzuje zápočtem. Jeho získání je podmíněno přijetím písemné práce (paperu o rozsahu 5-8 normostran) k jednomu z dílčích témat či textů, které v daném semestru patří k probírané látce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html