SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Old Testament Seminar 1 - RETK1011
Title: SZP-Proseminář Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN1011
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/user/index.php?id=178
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Class: obligatory
Pre-requisite : RETK1010
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RETK1032, RETK1100, RETKN1100
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (06.06.2020)
Cílem předmětu je zvládnutí metodiky biblické exegeze, tedy samostatné analýzy biblických textů. Tyto texty jsou
společně rozebírány nejprve po jazykové a dále pak obsahové stránce. Součástí předmětu je uvedení do
jednotlivých exegetických „škol“, přístupů a směrů s pomocí odpovídající referenční literatury (obecně historicko-
kritická metoda a jednotlivé její 'školy', strukturální analýza, reader-response criticism, feministická exegeze,
sociálně-kritická analýza ad.).


Literature - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (22.02.2024)

BARTON, John, 2022: Historie Bible, Kalich: Praha.

DOHMEN, Christoph , STEMBERGER, Günter, 2007: Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Vyšehrad: Praha.

OEMING, Manfred, 2001: Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Vyšehrad: Praha.

RÖMER, Thomas, MACCHI, Jean-Daniel - NIHAN, Christophe, 2020: Úvod do Starého zákona, Mlýn: Jihlava. 

 

Pro zájemce o další studium:

BARTON, John, 1998: The Cambridge companion to biblical interpretation, Cambridge University Press: Cambridge.

KÖHLMOOS, Melanie, 2011: Altes Testament, A. Francke: Tübingen, Basel .

KRAUS, Hans-Joachim, 1956: Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments von der Reformatio bis zur Gegenwart, Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins: Neukirchen.

KREUZER, Sigfried , VIEWEGER, Dieter, GEIGER, Miachela, HARTENSTEIN, Friedhelm, HAUSMANN, Jutta, PRATSCHER, Wilhelm, 2019: Proseminar I Altes Testament: Ein Arbeitsbuch (3. vydání), Kohlhammer Verlag: Stuttgart.

PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, 1996: Výklad bible v církvi: Dokument Papežské biblické komise z 15.dubna 1993, Zvon - české katolické nakladatelství a Křesanská akademie: Praha, Řím.

UTZSCHNEIDER, Helmut, BLUM, Erhard, 2006: Lesarten der Bibel: Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Kohlhammer: Stuttgart

UTZSCHNEIDER, Helmut, NITSCHE, Stefan Ark, 2001: Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung: Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Chr.Kaiser/Gütersloher Verlaghaus: Gütersloh.

 

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (22.02.2024)

Konzultace kombinovaného studia probíhají podle kalendáře kombinovaného studia v pátek od Pá 16:50 - 18:20 v děkanské zasedačce, zázemí kurzu poskytuje moodle, těžiště kurzu spočívá v samostatném studiu a v diskusích s kolegy v prosemináři.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (21.09.2023)

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=974

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (06.06.2020)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím. Příprava a přednes referátů k jednotlivým exegetickým „školám“ a jejich metodám. Závěrečná seminární práce, v níž je jeden ze zadaných biblických oddílů přeložen z antických jazyků (hebrejštiny a řečtiny), komplexně exegeticky analyzován a opatřen podrobným výkladovým komentářem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html