Reading in Hebrew - RETK1010
Title: SZP-Hebrejština – kurzorická četba
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN1010
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-237.html
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Filip Čapek, Ph.D.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Class: obligatory
Pre-requisite : RETK9301
Interchangeability : RETK9310
Is pre-requisite for: RETK1011
WS schedule   
Annotation - Czech
Kurz rozvíjí znalosti biblické hebrejštiny pravidelnou četbou vybraných textů různých žánrů (narativní, poetické) a
rovněž tak pravidelnou přípravou konkrétních zadaných úloh. Cílem je osvojit si základní znalost slovní zásoby,
syntaxe a porozumění čtenému textu. Součástí je i uvedení do práce s kritickým aparátem edic Hebrejské bible a
do poznámek masoretů.Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (06.06.2020)
Literature - Czech

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha 2014.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha 1997.

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1990 (popř. další vydání)

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

BibleWorks for Windows, version 7 nebo vyšší nebo obdobné databáze pro analytickou práci s orig. texty.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (06.06.2020)
Teaching methods - Czech

Předmět má samostatný kurz na moodlu v části kurzů Katedry Starého zákona:

(https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/index.php?categoryid=4)

U každé lekce jsou zadávány dílčí úkoly, jejichž výsledky studenti vkládají u každé lekce (buď přímo nebo vložením dokumentů) a tamtéž je učitelé komentují a hodnotí.

Ke každé lekci patří v kombinovaném studiu část prezenční výuky (obvykle jednou měsíčně), při níž jsou studenti uvedeni do příslušné látky a její problematiky, dostávají zadání úkolů a studijní literatury. V úvodu následujícího setkání vyučující reaguje na způsob zpracování úkolů, obecně shrnuje své komentáře a odpovídá na vznesené otázky.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (30.06.2020)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=34

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (30.06.2020)
Course completion requirements - Czech

Kurz je koncipován jako distanční, má vypracovanou stránku v prostředí moodle.  Je rozdělen do 4 lekcí. Každá obsahuje 4-5 úkolů, které studentsamostatně vypracuje. Podmínkou zápočtu je alespoň 75% úspěšnost vypracovaných úkolů.

Last update: Sláma Petr, doc., Ph.D. (26.10.2019)