SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Christian Doctrine - RETD3004
Title: CDP-Dějiny dogmatu
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/40, --- [HS]
summer s.:0/40, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Level:  
Is provided by: RETKN3004
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
Incompatibility : RET3004
Interchangeability : RET3004
Is pre-requisite for: RETK3100
Is interchangeable with: RET3004, RETN3004
Annotation -
Last update: prof. Martin Wernisch, Dr. (24.10.2019)
An introductory course, presenting the development of Christian doctrine from the beginnings to the present, considering all the major branches of Christianity.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jáchym Šenkyřík (07.06.2019)

Seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu.

Kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem křesťanství.

Poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.

Literature -
Last update: prof. Martin Wernisch, Dr. (24.10.2019)

Lohse, B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003.

Molnár, A. Pohyb teologického myšlení. Praha: Kalich, 1982.

Harnack, A. Dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1974.

Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996.

Berkhof, L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jáchym Šenkyřík (07.06.2019)

Pojem dogmatu.

Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve. Starokřesťanská symbola.

Ekumenické koncily. Trojiční zápasy a učení. Christologické otázky. Spor o ikony.

Středověké koncily. Vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.

Příčiny reformace. Učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s pelagianismem.

Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně. Vyznavačské spisy protestantismu.

Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.

Course completion requirements -
Last update: prof. Martin Wernisch, Dr. (24.10.2019)

Passing all tests on the educational portal and successfully completing the work on a selected classic work of Christian doctrinal literature in the structure of an encyclopedic entry.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html