Teologie Starého zákona: Člověk obrazem Božím - RETD1037
Title: SZV-Teologie Starého zákona: Člověk obrazem Božím
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/50, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Level:  
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=975
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
Volitelný předmět nabízený formou distančního kurzu na výukovém portálu moodle.
Je určen především pokročilejším studentům studijních programů v oblasti teologie, jimž na vybraném tématu nabízí prohlubující studium v oblasti biblické (starozákonní i novozákonní) teologie. Je však otevřen i studentům jiných studijních programů. Schopnost práce s biblickými texty v původním znění (hebrejština, řečtina) je podstatnou výhodou, nikoli však nutnou podmínkou. Předpokládá se práce s odbornými texty buď v angličtině nebo němčině.
Kurz je rozvržen do tří postupných lekcí, z nichž každá je uzavřena písemným úkolem.
Látkou kurzu je koncept člověka jako „obrazu Boha“, jak je vyskytuje a jak je vyjadřován v biblických textech Starého zákona. Pozornost je postupně zaměřena na analýzu textů, dobový kontext konceptu zobrazování a jeho vyjadřování, jakož i dějin recepce a rozmanitého působení v židovské a křesťanské tradici.
Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=975

Klíč k zápisu je: Imago

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Podmínkou zápočtu je kladné hodnocení (přijetí) všech zpracovaných úkolů na výkovém portálu moodle.
Podle charakteru a kvality odevzdaných úkolů může vyučující před udělením zápočtu žádat ústní přezkoušení.