SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Primal History and its Context (Gen 1-11) - RETD1033
Title: SZV-Předdějiny v kontextu (Gen 1-11)
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/25, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Level:  
Explanation: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Additional information: http://moodle.etf.cuni.cz/
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Filip Čapek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. Filip Čapek, Ph.D. (13.09.2019)
Kurz se soustředí na interpretaci Gn 1-11 v širším kontextu, jímž je nedávná i současná interpretace prvních kapitol Tenachu, ať již na poli textové kritiky, filozofie nebo obecnější reflexe tohoto ústředního textového bloku 1. knihy Mojžíšovy. Kurz lze absolvovat za předpokladu zpracování čtrnácti úkolů, které jsou založeny na pečlivé analýze biblických textů Gn 1-11 za pomoci vybraných odborných textů k dílčím tématům Předdějin (jde především o texty v anglickém jazyce, jejichž autory jsou např. James Barr, Jacques Derrida, Paul Harland, Paul Ricoeur ad.).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html