Literary Introduction to the Old Testament - RETD1002
Title: SZPV2-Literární úvod do Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/25, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Level:  
Explanation: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=518, kód k samostatnému zápisu je RETD1002.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (21.06.2023)
Přehledový kurz věnovaný literárním kvalitám Starého zákona a uplatnění literární teorie při interpretaci Bible. Kód k samostatnému přihlášení je RETD1002.
Literature - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (15.10.2019)

Jonathan CULLER, Krátký úvod do literární teorie, Brno 2002; Terry EAGLETON, Úvod do literární teorie, Praha 2005; Umberto ECO, Meze interpretace, Praha 2005; Ale� HAMAN, Úvod do studia literatury a interpretace díla, Jinočany 1999;Wolfgang ISER, Teorie literatury: aktuální perspektiva 2001; Ansgar NÜNNING, Lexikon teorie literatury a kultury, Brno 2006; Manfred OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Praha 2001;Petr POKORNÝ et al. , Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible, Praha 2005; Rolf RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha 2000; Shlomith RIMMON-KENANOVÁ, Poetika vyprávění, Brno 1983; Helmut UTZSCHNEIDER a S. A. NITSCHE, Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung: Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jáchym Šenkyřík (07.06.2019)

Literatura jako komunikační proces; žánry Bible, hypotézy vzniku Bible a jeho kontexty; texty Bible; výklad Bible.

Learning resources - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (21.06.2023)

Kurz je plně distanční a probíhá na moodlu https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/enrol/instances.php?id=518. Kód k samostatnému přihlášení je RETD1002

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (26.10.2019)

Kurz je koncipován jako distanční. Student prochází 4 lekcemi  v prostředí moodlu. Na základě zde uvedených textů samostatně vypracovává úkoly k jednoltivým lekcím. Podmínkou zápočtu je splnění všech úkolů s alespoň 75% úspěšností.