SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor Thesis Seminar - RETA9910
Title: Bachelor Thesis Seminar
Guaranteed by: Protestant theological faculty (27-ETF)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 10
E-Credits: 10
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/16, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Class: obligatory
Annotation -
Přeložit do AJ:
V semináři k bakalářské práci si studenti osvojují základní kompetence samostatné vědecké práce a seznamují se
s tím, jak úspěšně napsat kvalifikační práci.
V obecné části se pozornost věnuje nejprve obecným pravidlům výzkumných činností (volba a upřesnění
předmětu zkoumání, uplatnění metodologie, vyvození závěrů a jejich interpretace v kontextu současného stavu
poznání), následně pak zpracování odborných a vědeckých textů, metodologii psaní odborného textu, zásadám
formálního a edičního zpracování rukopisů a etickým pravidlům, jež se této oblasti týkají.
V části oborově specifické si studenti na základě metodologických materiálů i konkrétních textů osvojují
metodologické principy tvorby vědeckých textů v dané disciplíně.
Do programu semináře jsou zařazována vystoupení studentů, při nichž prezentují své koncepty, náměty, analýzy i
dílčí části vlastní práce. V kritické diskusi se studentům poskytuje zpětná vazba a podněty k dalšímu postupu.
Těchto prezentací se aktivně účastní vedoucí práce.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (09.06.2020)
Literature -

KIBBE, M., From Topic to Thesis: A Guide to Theological Research, Dovners Grove: IVP Academic 2016.

BUI, Y. N., How to Write a Master's Thesis, San Francisco: Sage Publ. 2019 (3rd ed.).

TURABIAN, K. L., A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing), Chicago: University of Chicago Press 2018 (9th ed.).

How to write a Master‘s Thesis (https://www.wikihow.com/Write-a-Master%27s-Thesis ).

Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací, Praha 2016 (opatření děkana ETF UK, online: )

Další literatura podle specifik metodologie příslušné disciplíny.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (09.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html