SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech for Foreign Students - Beginners - RET9534
Title: Czech for Foreign Students - Beginners
Guaranteed by: Lecturers of modern languages (27-CJ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C(+Ex) [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Aleš Hoznauer
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Věra Fritzová (29.02.2016)
Informace o charakteru a zvláštnostech jazyka, výslovnost, pravopis. Srovnání s angličtinou, která poslouží jako
pomocný jazyk. Předpokládá se zvládnutí látky obsažené v prvních 7 - 8 lekcích učebnice New Czech Step by Step.
(pozdravy, číslovky, měsíce, barvy, čas.......základy gramatiky) ústní i písemný projev


Pokud nebude stanoveno po dohodě s vyučující jinak, bude kurz vyučován každé úterý od 11:00 do 12:30 v posluchárně C (č. místnosti 103), 1.p.
Literature - Czech
Last update: MORAVEC (08.01.2016)

New Czech Step by Step by Lída Holá

(základní učebnice, pracovní sešit, CD); písně, říkanky, obrazový materiál

Lída Holá: New Step by Step, základní učebnice,activity book, CD. Nakl. Akropolis, Praha 2012

Fronek, J: A-Č slovník. LEDA Praha 2006

Fronek, J: Č-A slovník, LEDA Praha 2000

eventuálně jiné slovníky a gramatické příručky či učebnice

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html