SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
French for Theologians - RET9511
Title: Francouzština pro teology
Guaranteed by: Lecturers of modern languages (27-CJ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Eliška Pospíšilová
Class: elective
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (05.06.2020)
Četba francouzských biblických a teologických textů, cílem je získat a upevnit si slovní zásobu z oblasti teologické i
obecně filosofické ve francouzském jazyce. Studenti ve dvou semestrech procházejí různé biblické překlady, od
nejnovějších (a tedy nejsrozumitelnějších) až po Kalvínův překlad Ženevské bible. Současně studují biblické
komentáře a další texty (z oblasti liturgické, systematické či historické teologie). Jedná se o přípravu k četbě
odborné teologické literatury a prohloubení slovní zásoby, jakož i cvičení ve schopnosti překladu do
češtiny.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (05.06.2020)

La Bible en francais courant; La Bible de Geneve.

Bagot, Jean Pierre - Dubs, Jean-Claude: Pour lire la Bible.

Commentaires bibliques de Jean Calvin.

BOVON, François. L' Évangile selon Saint Luc. Geneve: Labor et Fides, 1991. Commentaire du Nouveau Testament.Deuxiéme Série. ISBN 2-8309-0617-9.

GRONDIN, Jean. La philosophie de la religion. 3e édition mise à jour. Paris: Presses Universitaires de France, 2015. Que sais-je? Philosophie. ISBN 978-2-13-065359-2.

RÖMER, Thomas, Jean-Daniel MACCHI a Christophe NIHAN, ed. Introduction à l'Ancien Testament. 2e éd. Genève: Labor et Fides, 2009. Le monde de la Bible. ISBN 978-2-8309-1368-2.

RÖMER, Thomas. Psaumes interdits: du silence à la violence de Dieu. Poliez le Grand: Editions du Moulin, 2007.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html