SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin 2. - RET9102
Title: NZP-Latina 2
Guaranteed by: Department of New Testament Studies (27-NZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN9102
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lucie Kopecká
PhDr. Milena Přecechtělová
Pre-requisite : RET9101
Interchangeability : RBAKEVT0, RETK105, RETK9102
Is pre-requisite for: RET20214, RET9110, RET70120, RET30118, RET3014, RET3015, RET30111, RET3038, RET30381, RET3039, RET30112, RET7040, RET30382, RET30113, RET30223, RET30114, RET30115, RET70114, RET30117, RET9111, RET3011
Is interchangeable with: RETKN9102, RETK9102
Annotation - Czech
Tento předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Latina 1 s intenzivním kurzem. Zaměřuje se
na latinskou syntax (systém vedlejších vět a polovětné konstrukce) a na malou, avšak obtížnější část morfologie. V
rámci gramatických výkladů, cvičných vět, autokorektivních cvičení a překladů se pracuje se stále obtížnějšími
souvětími a přiměřeně těžkými souvislými texty. Po absolvování kurzu Latina 2 umí student rozebírat a překládat i
složitější latinská souvětí a pracovat s rozsáhlejšími a obtížnějšími latinskými texty.
Osnova:
Ablativ absolutní / Infinitivní vazby / Syntax pádů / Přímé otázky / Souslednost časů / Nepřímé otázky / Věty po
výrazech záporné pochybnosti / Věty obavné / Věty zabraňovací / Věty příčinné / Věty časové / Věty podmínkové /
Věty přípustkové / Gerundium a gerundivum / Věty účinkové / Obsahové věty oznamovací / Vztažné věty
konjunktivní / Shrnutí morfologie a syntaxe.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (01.06.2020)
Aim of the course - Czech

Na základě zvládnutí kompletní latinské morfologie a syntaxe schopnost zvládnout překlad přiměřeně obtížných souvislých latinských textů.

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (09.10.2019)
Literature - Czech

PŘECECHTĚLOVÁ M. Latina nejen pro teology. Praha : Zdenka Barcalová, 2009 (2. vyd.). ISBN 978-80-903178-2-6.

PRAŽÁK J. M. - NOVOTNÝ F. - SEDLÁČEK J. Latinsko-český slovník. Praha : SPN, 1955. ISBN 48-91-90.

KÁBRT J. a kol. Latinsko-český slovník. Praha, 2000. ISBN 80-85927-82-9.

ŠPAŇÁR J. - HRABOVSKÝ J. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava : SPN 1962 (5. vyd.). ISBN 067-489-87.

NOVOTNÝ F. a kol. Základní latinská mluvnice. Praha : H&H, 1992.

QUITT Z. - KUCHARSKÝ P. Latinská mluvnice. Praha : SPN, 1972.

RUBENBAUER H. - HOFMANN J. B. Lateinische Grammatik. München, 1995 (12. vyd.). ISBN 978-3-87488-694-9.

KORONTHÁLYOVÁ M. Souhrn latinské gramatiky. Praha : Kairos, 2000.

BILÍKOVÁ E. Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách. Brno, 1992.

BEJLOVEC, J. - JANDA J. - KAMÍNKOVÁ E. - KUCHARSKÝ P. - QUITT Z. Latina pro vysoké školy. Praha : SPN, 1972 (vyd. 2.).

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (01.06.2020)
Requirements to the exam - Czech

Vedle standardní účasti na výuce je student povinen během zimního semestru absolvovat jeden průběžný test, na konci zimního semestru absolvovat závěrečný zápočtový test a naučit se zpaměti Ustanovení křtu svatého v latině. Po letním semestru student absolvuje zkoušku sestávající z písemné části (překlad a gramatický rozbor souvislého neznámého textu) a z ústní části (teoretické a praktické znalosti latinské gramatiky; zpaměti text: Symbolum apostolicum nebo Nicaeno-Constantinopolitanum).

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (09.10.2019)
Entry requirements - Czech

Získání zápočtu z Latiny 1 (s intenzivním kursem).

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (01.06.2020)
Registration requirements - Czech

Získání zápočtu z Latiny I (s intenzivním kursem).

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (09.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Vedle standardní účasti na výuce je student povinen během zimního semestru absolvovat jeden průběžný test, na konci zimního semestru absolvovat závěrečný zápočtový test a naučit se zpaměti Ustanovení křtu svatého v latině. Po letním semestru student absolvuje zkoušku sestávající z písemné části (překlad a gramatický rozbor souvislého neznámého textu) a z ústní části (teoretické a praktické znalosti latinské gramatiky; zpaměti text: Symbolum apostolicum nebo Nicaeno-Constantinopolitanum).

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (09.10.2019)
Other recommended courses - Czech

Repetitorium Latinum 2.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (01.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html